Läcksökning täthetsprovning

Läcksökning Batterier

Batterisystem på olika nivåer kräver läcksökningsutrustning för att säkerställa funktionalitet och hög kvalitet. Kontikab har tekniken för att testa moduler, kylsystem och batteripaket. Beroende på den erforderliga läckgränser kan vi antingen använda vakuum- och heliumbaserade läckagetestmaskiner eller Fortest-instrument som mäter tryckfall eller flödeshastighet, antingen vid din R & D eller implementerad i din produktion. Detta gör det möjligt att testa och mäta systemets totala läckage.

Våra maskiner har kontrollsystemet med spårbarhet, loggning av mätdata samt en stabil process som säkerställer kvaliteten på din produkt.

Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se