06Dc3b2f2d1dc6c1b29ed148c86070b90b423fec

Läcksökning Bränsletank

Läcksökning av bränsletankar är en kritisk process som kontrollerar korrekt montering och svetsning och säkerställer att det inte läcker efter montage. Kontikab läcksökningsmaskiner finns i en mängd olika utföranden och alternativ anpassade efter din kapacitet, krav på läckagehastighet och produktionslayout.

Vi levererar allt från enkammarmaskiner med manuellt hanterade tankar och manuellt anslutna verktyg till helautomatiska lösningar med flera kammare, robotlastning, automatiska verktyg, ventilöppningslösningar m.m. Vi har lösningar för att testa bränsletankar av plast och rostfritt stål. Den typiska lösningen inkluderar en till två vakuumkammare, ett modulärt vakuumpumpskåp, någon typ av skjutbord för att ladda bränsletanken i kammaren eller automatiskt laddning med hjälp av robot. Mätningen görs genom att räkna mängden heliummolekyler som läcker genom tanken under en viss tid, vid en viss vakuumnivå, med hjälp av en heliummasspektrometer.

Kontikab har kunskapen och erfarenheten för att säkerställa en mycket effektiv testprocess. När du testar bränsletankar är det viktigt att kontrollera differenstrycket och evakueringen av både produkt och vakuumkammare. Detta säkerställer en dimensionell stabilitet hos produkterna och undviker skador, defekter och felmätningar. Kontikab har ett styrsystem, RxSCADA, med funktionalitet, spårbarhet och funktioner för att säkerställa bästa mätnoggrannhet för dina produkter. Styrsystemen har utvecklats i över 20 år i en mängd olika applikationer.

Vi tittar på dina krav såsom utrymme, krav på läckagehastighet, kapacitet, produktionslayout och materialflöde. Lösningen kan vara allt från en enda kammare, manuellt laddad, med manuella verktyg till en helautomatisk linje med flera vakuumkammare, robotladdning, automatisk verktygsuppsättning och ventilöppning. Vi designar maskinen på ett mycket effektivt sätt som säkerställer en låg energiförbrukning, bästa mätprestanda som ser till att du håller vad du lovar.

Bränslesystemskomponenter

 

  • Bränsletank
  • Påfyllnadsrör och lock
  • Bränsleinsprutare
  • Bränslepump
  • Bränsleledningar
  • Bränslefilter
Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se