D01929e3129d47fe236cb52471a43d79b302210f

Läcksökning Värmeväxlare

För att säkerställa en hög kvalitet, effektivitet och funktionalitet är en läckagefri värmeväxlare avgörande. Kontikab har tekniken, kunnandet och lösningarna för att leverera maskinen för din produktion.

Med basen i vårt modulära maskinsystem anpassar vi lösningen efter ditt behov men med fördelen av en beprövad teknik. Våra läcksökningsmaskiner använder vakuumkammare och spårgaser som helium eller liknande för att hitta de minsta läckorna i dina produkter. Vi strävar alltid efter att leverera en mycket effektiv maskin med mindre energiförbrukning, maximal prestanda med bästa mätnoggrannhet för din applikation.

Maskinen kan byggas med flera vakuumkammareheliumåtervinningssystem och materialhanteringsutrustning.

Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se