33120Eaa4aea3c781b5cd5f90a738668b0081d73

Läcksökningsmetod

Det första steget för att hitta en läcksökningsmetod som passar din verksamhet är att bestämma vilken typ av läcksökning du ska välja. Detta betingas av läckagegräns, produktegenskaper, testcykeltid och total produktion. Kontikab kan läckagedetektering. Kontikab kan industriproduktion. Vår erfarenhet från olika branscher genom åren, säkerställer att vi tillhandahåller den bästa möjliga lösningen för dina applikationer.

Efter en gedigen kravspecifikationsprocess kommer Kontikab att tillhandahålla en läcksökningslösning som är anpassad för dina specifika behov. Faktorer som ska utvärderas är till exempel; manuell eller automatiserad hantering, läckvärde, tryckskillnader, vakuumnivåer, trycktester, maskinkommunikation, HMI, cykeltid, pumpsystem, gasåtervinningssystem och arbetsmiljö, m.m. Att välja rätt testmetod är det enskilt viktigaste beslutet i läcksökningsprocessen.

 

Integrala tester i vakuum

"Total Leak Rate Test in Vacuum" är det mest exakta sättet att fastställa de minsta läckagen och kan vara upp till en miljon gånger känsligare än med till exempel tryckfallstest. Denna metod, med användning av en vakuumkammare, spårgas och en masspektrometer, utvecklades först under Manhattanprojektet under andra världskriget och används nu för att testa allt från värmepumpar till världens största partikelaccelerator (The Large Hadron Collider) vid CERN. Helium är en av de minsta gasmolekylerna, har låg viskositet och är inert, vilket innebär att helium inte kommer att reagera med andra ämnen.

Dessa egenskaper hos helium gör den till den idealiska spårgasen och används i stor utsträckning för läcksökning i olika industrier.

 

Test process

Först placeras produkten i en vakuumkammare, produkten testas för grova läckor och luften pumpas ut ur kammaren. Produkten evakueras och fylls sedan med helium. Om det finns en läcka söker heliummolekylerna sig ut i vakuumkammaren och därifrån till masspektrometern som upptäcker och räknar mängden helium i kammaren. Maskinen kommer att beräkna detta värde och konvertera det till det verkliga läckvärdet för produkten som godkänner produkten eller avvisar den som en felaktig produkt. Heliumet pumpas ut i heliumåtervinningssystemet eller i den fria luften/ventilationen. Vakuumkammaren fylls med luft och dörren till vakuumkammaren öppnas. Metoden utfärdas där produktionseffekten är hög och där läckagegränserna är strikta.

Exempel på testade produkter: Bränsletankar, Spolar, Värmepumpar, RMU, Ställverk, Mekaniskt hölje, Aluminiumfälgar, etc.

 

Integrala tester i atmosfär (ackumulationstest)

Med läcktest i atmosfärstryck är det möjligt att ha en kammarlösning med helium som spårgas i atmosfärstryck. Atmospheric Total Leak Rate Test är baserat på samma idé som med vakuumkammaren men utan vakuum. Denna metod har sina fördelar, det är inga problem att läcktesta stora, varma eller fuktiga produkter och det är möjligt att testa produkter som inte tål vakuum. Det är snabbare än tryckavfall och är specifikt lösningen för föremål som är känsliga för tryckskillnader. Med denna metod kan du i industriella miljöer upptäcka läckagehastigheter ner till 10-5 mbarl/s.

Exempel på testade produkter: expansionstankar, spolar, stora ventiler, radiatorer, aluminiumgjutgods, växelhus, insprutningsventil, luftdämpningselement, bränslenivåsensorer, trycksensorer etc.

 

Tryckfallsmätning

Tryckfallsmätning mäter tryckförändringen mellan referenstrycket och ditt trycksatta föremål. Detta innebär att testobjektet kan testas med över- eller undertryck. Det räknas som ett integralt test och visar objektets sanna läckage. För rätt applikation och till rätt testprodukt är denna metod exakt, men man måste ta hänsyn till att tiden och omgivningens egenskaper spelar en avgörande roll i detta test. Metoden är mycket känslig för variationer i temperatur.

Exempel på testade produkter: Batteripaket, plattvärmeväxlare, aluminiumgjutgods, expansionstankar m.m.

Instrumenten vi använder vid tryckfallsmätning är nästan uteslutande Fortest.

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se