D01929e3129d47fe236cb52471a43d79b302210f

Läcksökning Brytare

Kontikab levererar läcksökningsutrustning i världsklass för din produktion globalt. Effektbrytare är vanligtvis fyllda med svavelhexafluorid (SF6) som minskar ljusbågbildning när strömbrytaren aktiveras. Genom att testa strömbrytaren är du säker på att den trycksatta gasen är innesluten vilket säkerställer en lång funktionalitet, mindre underhåll och minskade miljöutsläpp.

Kontikabs läcksökningsutrustning är utvecklat baserat på 35 års erfarenhet av det sofistikerade kontrollsystemet som säkerställer testets högsta tillförlitlighet. Vi designar gas- och vakuumsystemet, process, styrsystem, vakuumkammare, anslutningsverktyg, materialflöde och det kompletta systemet som en nyckelfärdig leverans säkerställer att du håller dina löften.

Vi levererar gashanteringssystem, påfyllningsutrustning samt heliumåtervinningssystem som minskar avfallet av ädelgaser och säkerställer en hållbar lösning bra för miljön.

Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se