Leak testing läckagetestning

Helium

Helium är en av de lättaste och minsta gasmolekylerna av ädelgaserna. Endast väte har en mindre eller lättare molekyl. Väte är dock både reaktivt och brandfarligt i en hög koncentration. Heliums låga molekylvikt gör att det kan flöda genom de minsta läckagevägar. Helium är en inert gas, vilket innebär att den inte reagerar med andra ämnen. Dessa egenskaper hos helium gör den till den idealiska spårgasen och används i stor utsträckning vid läcksökning i olika industrier.

Andra alternativa spårgaser som vi använder beroende på applikation är väte, SF6, CO2.