7F0db861549bb906968b458446cba56c8f6e96b7

Läcksökning Värmepump

Vid tillverkning av värmepumpar är det viktigt att säkerställa ett läckagefritt system. Med Kontikab läcksökningsmaskiner kan du testa en komplett monterad värmepumpsenhet för att säkerställa att det inte finns några läckor efter montering i din produktion. Vårt system verifierar att de sammansatta komponenterna samt alla svetsade och lödda leder är läckagefria.

Vid testning i vakuumkammare med spårgas är det möjligt att testa hela enheten och mäta de faktiska läckagevärdena ner till 10–8 mbarl/s. Ofta används läckagehastigheter på 10–5 mbarl/s för värmepumpar.

Värmepumpsenheter används också i allt fler hushållsapparater och vi har de lösningar som krävs för uppgifterna. När vi använder helium som spårgas levererar vi ofta ett heliumåtervinningssystem som återanvänder gasen för minimal kostnad och miljövård.

Kontikab har olika lösningar för läcksökning av värmepumpar. Antingen enkammar- eller tvåkammarmaskiner såväl som stora kammare där flera värmepumpar testas samtidigt. Design och layout är anpassad för din produktion men baseras på många års erfarenhet från den här typen av applikationer. Vi levererar läcksökningsmaskiner till de ledande tillverkarna av värmepumpar i världen.

Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se