Leak testing läckagetestning

SF6 återvinningssystem

SF6 återvinningssystem

SF6 återvinningssystem används i kombination med läcksökningsutrustningen för ställverk. Dessa är vanligtvis gasisolerade med svavelhexafluorid (SF6) som minskar ljusbågbildning när strömbrytaren aktiveras.

SF6 återvinningssystem gör att maskinen kan tömma en tidigare fylld produkt från gas. Omtanke om miljön är högsta prioritet vid design, tillverkning och drift av våra produkter.

Den återvunna gasen kontrolleras och samlas upp som ren eller smutsig. Ren gas kan användas för påfyllning av nya produkter.

 

SF6 Zero outlet system

SF6 Zero outlet ser till att all återstående SF6 i verktyg, slangar och rör återvinns efter varje påfyllning av produkten. Den återvunna gasen är sedan tillgänglig för återanvändning. Detta säkerställer att rester av SF6 inte evakueras och släpps ut i miljön.

Egenskaper för SF6

 

  • Mycket potent växthusgas
  • Kemiskt trög
  • Termiskt stabil
  • Giftfri
  • Rostfri
  • Förmåga att regenerera
  • Hög dielektrisk och genombrottshållfasthet
Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se