Läcksökning täthetsprovning
Leak detection machine läcksökningsmaskin täthetsprovningsmaskin
AVT Kontikab

Läcksökning

 

Experter på läcksökning

I över 30 år har Kontikab varit en ledande leverantör av läckagetestutrustning över hela världen. Vi designar och tillverkar lösningar för läcksökning anpassade till din produktion. Vi tillhandahåller lösningar för bland annat fordonsindustrin, värme- ventilations- luftkonditionerings- och kylindustrin (HVAC&R), samt värmeöverföringsindustrin & kraftdistributionsindustrin.

Du kan lita på vår långa erfarenhet och ackumulerade process- och applikationskunnande för att designa en skräddarsydd lösning enligt till dina specifikationer.

Läcksökning

Kontikab har kunskapen och erfarenheten att välja rätt metod för att testa och verifiera din produkt. Eftersom vi är teknikledande när det gäller lösningar för läcksökningsmaskiner strävar vi alltid efter den bästa lösningen för kunden. Vid jämförande av leverantörer har vi, normalt sett, den bästa mätnoggrannheten.

Vakuumteknik

Att använda sig av vakuumteknik för att detektera läckor är en naturlig del av vår verksamhet. Vi designar och bygger skräddarsydda vakuumkammare och genom smart design och intelligenta styrsystem levererar vi energieffektiva lösningar och maskiner för stora volymer.

Gashantering

Att hantera olika typer av gaser är en viktig del av våra lösningar. Det kan vara hantering av olika spårgaser som heliumåtervinning eller att fylla din produkt till rätt tryck med rätt blandning av gaser efter testet. Att kontrollera gasflöden, tryck och koncentrationer kräver ett välutvecklat kontrollsystem.

Hållbarhet

Omtanke om miljön är högsta prioritet vid design, tillverkning och drift av våra produkter. Vår användning av till exempel heliumgas påverkar inte miljön negativt.

Service

Vår utrustning lever länge. En korrekt servad maskin förbättrar tillgänglighet, kvalitet och livscykeln. Byggd på hög kunskap och lång erfarenhet tillhandahåller vi maskinsupport, kalibreringar, modifieringar, samt uppgraderingar tillsammans med förbättringar, genom maskinens livslängd.

Håller dig i framkant

Med Kontikab får du en engagerad och innovativ partner som du kan lita på över lång sikt. Vi arbetar mycket nära våra kunder under varje steg – från design av layouter till konstruktion och tillverkning. Vi tappar aldrig dina unika affärskrav och processer ur sikte.