B05ad4e463518d8123ec0358ebab0fc25da04cb6

Kvalitet och miljö

AVT är ISO 9001 och ISO 14001 certifierat. Vi arbetar aktivt med att utveckla metoder och strukturer för att effektivt betjäna våra kunder. Vi strävar efter att leverera lösningar som effektivt utnyttjar energi, råvaror och minimerar avfall och rester under utrustningens livscykel. Varken mer med mindre!

Ett välstrukturerat sätt att arbeta med en välutvecklad projektmetodik är grunden för framgångsrika projekt.

Vi strävar efter att arbeta hållbart i en bra arbetsmiljö, med respekt för alla individer, med jämlikhet och mångfald. Vi motsätter oss diskriminering.

ISO Certifierad

 

  • ISO 9001
  • ISO 14001