160D5cdafb78e5cd8619da23a2d31f61906dd205

Heliumsniffer

Heliumsniffning är en metod för att hitta läckor där helium används som spårgas i testobjektet. Instrumentet kan sedan upptäcka närvaro av helium som har läckt ut till den externa miljön.

Sniffer-läckagedetektering används för att lokalisera läckor i produkter som kan omarbetas och testas igen. Läckborttagningsmetoden är dock inte kvantitativ. Det är bara möjligt att identifiera att det finns en läcka, inte storleken på läckan. Det är också viktigt att kontrollera miljön så att inget helium förorenar omgivningen.

När man testar med en heliumsniffningsprocess ökar trycket inuti testobjektet med gas som innehåller helium.

 

Processbeskrivning för heliumsniffning

 • Täta alla öppningar på testobjektet utom en enda port för att fylla med helium.
 • Evakuera testobjektets inre volym med en vakuumpump.
 • Fyll testobjektets inre volym med helium till ett specifikt tryck.
 • Skanna testdelen med en Snifferinstrument kontrollerar för läckage.
 • Evakuera den interna heliumgasen och ventilera produkten. Undvik kontaminering av gas som ska byggas upp runt testfixturen.
 • Koppla bort tätningar och kopplingar.

Heliumsniffer är ofta integrerad i masspektrometrar och används för att söka efter läckor när produkter testas i en vakuumkammare.

Sniffer instrument

 

 • LDS3000
 • Modul1000 Helium Leak Detector
 • T-Guard Helium Leak Sensor
 • D-TEK Select
 • Compass
 • TEK-Mate
 • Whisper
 • D-TEK CO2
 • GAS-Mate
 • TEK-Check
 • ASI 35
 • P3000XL
Daniel  Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se