Leak testing läckagetestning

Heliumåtervinning

Utrustning för heliumåtervinning säkerställer minimal förbrukning av heliumgas i din produktion vilket resulterar i avsevärda besparingar. Omtanke om miljön är högsta prioritet vid design, tillverkning och drift av våra produkter. Vår användning av Heliumgas påverkar till exempel inte miljön negativt. Det är dock vårt ansvar att minimera förbrukningen.

Heliumåtervinningssystemen finns tillgängliga som lågtrycksdesign eller med kompressor och trycktank. Den återvunna gasen kontrolleras och koncentrationen mäts vilket gör det möjligt att blanda upp den till rätt koncentration för återanvändning i mätprocessen gång på gång.

Heliumåtervinningssystemet är möjligt att installera i befintliga maskiner och kan även delas mellan flera läcksökningsmaskiner. Återvinningssystemet styrs av RxSCADA.

Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se