7F0db861549bb906968b458446cba56c8f6e96b7

Läcksökning Gjutna komponenter

Gjutna komponenter kräver läckagetestning för att säkerställa kvaliteten. Det finns flertalet felkällor och för att kunna leverera en hög kvalitet krävs läcksökning. Kontikab levererar läcksökningsutrustning för gjutna komponenter i olika material. Olika metoder finns tillgängliga beroende på läckagekraven. Vi anpassar utrustningen efter dina behov och säkerställer att den passar ditt produktionsflöde och kapacitet.

Kontikab är en del av AVT's expertis inom montering och testutrustning inklusive robotar och skräddarsydda maskiner. Genom att kombinera dessa kompetenser med vår expertis inom läcksökning gör vi det möjligt att leverera den bästa lösningen för din produktion.

Gjutna defekter

 

  • Gasporositet
  • Krympdefekter
  • Formmateriella defekter
  • Metallurgiska defekter
  • Flytande metall defekter
Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se

Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se