Vacuum chamber vakuumkammare

Vakuumkammare

Vakuumteknik används i en mängd olika applikationer och nivåer inom industrin.

Definition: Vakuum, utrymme där det inte finns någon materia eller där trycket är så lågt att eventuella partiklar i utrymmet inte påverkar några processer som pågår där. Det är ett tillstånd långt under normalt atmosfärstryck och mäts i tryckenheter (pascal).

Kontikab är experter på att designa vakuumsystem för industriella applikationer. Vi designar och tillverkar vakuumkammare, pumpsystem och styrsystem som hanterar gasflöde och tryck. Genom att konstruera vakuumpumpsystemet på rätt sätt kan en energieffektiv helhetslösning uppnås. Vi använder vakuumpumpar från större leverantörer som Leybold, Pfeiffer eller Busch. Baserat på ditt behov byggs systemen upp med en mängd olika vakuumpumpar såsom roots vakuumpumpar, torrkomprimerande vakuumpumpar, oljetäta vakuumpumpar och turbopumpar.

Totalt läckagetest i vakuum är det säkraste och mest exakta sättet att bestämma de minsta läckagegränserna och kan vara upp till en miljon gånger känsligare än vid till exempel tryckfallsmätning.

Genom att anpassa vakuumkammare för att passa produkten kan en mycket effektiv lösning med bästa noggrannhet uppnås. Vakuumkammare är uppbyggda i rostfritt stål och bearbetade till perfektion för att uppnå ett högnivåvakuum.

Kontikabs täthetsprovningsmaskiner byggs upp med ett modulärt vakuumpumpsystem. Det är möjligt att uppgradera, lätt att servera och designat på ett robust sätt.

Vakuumenheter

 

  • Vakuumpumpar
  • Vakuumsystem
  • Vakuumkammare
  • Vakuumventiler
  • Vakuumkopplingar
Martin Book

Martin Book

CEO
Sales

Tel: +46 322-64 25 15
Email: martin.book@avt.se

Daniel   Stålrud (Pettersson)

Daniel Stålrud (Pettersson)

Affärsområdeschef - Läcksökning

Tel: +46 322-64 25 38
Email: Daniel.Pettersson@avt.se